Uslovi korišćenja


Sve informacije dostupne na ovim internet stranama su informativnog karaktera. OMNIPAY Solutions d.o.o. je vlasnik informacija na svojoj internet stranici i može u svakom trenutku i bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije.

Isključenje odgovornosti


OMNIPAY Solutions d.o.o. ne odgovara za slučajnu tehničku grešku u informacijama objavljenim na svojoj internet stranici. OMNIPAY Solutions d.o.o. će nastojati da eventualne greške otkloni u najkraćem mogućem roku.


Autorska prava

OMNIPAY Solutions d.o.o. zadržava pravo uređivanja i izbora sadržaja koje će prikazati na svojim internet stranicama.

© 2017 by OMNIPAY Solutions d.o.o. Sva prava zadržana