Politika kvaliteta i bezbednosti informacija


Omnipay Solutions doo je posvećen sprovođenju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa zahtevima zakona i propisa, a prema principima i zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 što obuhvata:

 • Posvećenost zadovoljenju primenljivih zahteva koji su u vezi sa kvalitetom i bezbednošću informacija;
 • Neprestano unapređenje kvaliteta svojih usluga kako bi smo obezbedili ispunjavanje zahteva i očekivanja naših korisnika;
 • Ostvarivanje liderske uloge rukovodstva;
 • Stalna modernizacija opreme, usavršavanje i obrazovanje svih zaposlenih radi unapređenja kvaliteta znanja, sposobnosti, kompetencija i veština, kao savetovanje naših klijenata;
 • Kontinuiranu edukaciju zaposlenih i zainteresovanih strana o primenjivanju mera u cilju bezbednosti informacija u organizaciji;
 • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu projektovanja;
 • Sticanje poverenja i ugleda kod klijenata i svih zainteresovanih strana;
 • Odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na naše usluge;
 • Razvijanje partnerskih odnosa sa korisnicima, isporučiocima i zainteresovanim stranama;
 • Zaštita informacija od neovlašćenog pristupa;
 • Zaštita integriteta informacija od neovlašćene izmene;
 • Osiguranje poverljivosti informacija;
 • Osiguranje da informacije neće biti otkivene neovlašćenim osobama;
 • Planiranje i primenjivanje mera za bavljenje rizicima i prilikama radi povećanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću informacija i poboljšanja usluga projektovanja i razvoja softvera, kao i procena i upravljanje rizicima po bezbednost informacionih resursa;
 • Ispunjavanje zakona i propisa primenljivih na poslovanje Omnipay Solutions doo;
 • Ostvarivanje definisanih ciljeva kvaliteta i bezbednosti informacija;
 • Uspostavljanje, primenjivanje i stalno poboljšavanje efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta bezbednošću informacija;
U Beogradu, 01.11.2021. Bojana Rangelov